Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Янчо Стефанов Делчев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 31.05.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:д-р Янчо Стефанов Делчев
Тема на дисертационния труд:„Предимствата на роботизираната хирургия пред лапароскопската хирургия и отворената хирургия при лечението на ендометриоза"
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – Варна
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-217/ 02.05.2018  г.
ПредседателПроф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. - специалност „Обща и оперативна хирургия" – МЦ „Доверие"– СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Божидар Николаев Славчев, д.м. – специалност „Акушерство и гинекология", САГБАЛ „Майчин дом" – СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", САГБАЛ „Майчин дом" – СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – Варна 
Външен членПроф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. - специалност „Обща и оперативна хирургия", МУ – София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.06.2018 г. (петък) от 11:30 ч. в в Първа аудитория на МУ-Варна.  ​ ​