Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Явор Димитров Пейчев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.04.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Кардиология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести"
Кандидат:д-р Явор Димитров Пейчев
Тема на дисертационния труд:„Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране по повод на аортна стеноза"
Научени ръководители: 

Проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. – Ръководител Катедра "Вътрешни болести", МУ – Варна и

Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. – МУ-Варна

Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-88/ 12.02.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Николай Пенков Пенков, д.м.н. – специалност „Кардиология", СБАЛ по кардиология-ВарнаРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Пенев Пенев, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н.  – специалност „Кардиология",  МБАЛ „Св. Анна"-ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.  – специалност „Кардиология", МБАЛ „Национална кардиологична болница" ЕАД-СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м. – специалност „Кардиология", УМБАЛ „Св. Анна"-София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.05.2018 г. (понеделник) от 13:00 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр.Варна.  ​ ​