Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Академичен състав

Доц. д-р Пламен Костов Недев д.м.- Ръководител Катедра НХ и УНГ болести

УНС по Оториноларингология

Доц. д-р Димитър Димов Марев д.м. - ръководител УНС        

Доц. д-р Николай Руменов Сапунджиев д.м.

Д-р Петя Генова – главен адм. асистент

Д-р Георги Петков Илиев- асистент

УНС по Неврохирургия

Доц. д-р Светослав Калевски д.м., д.м.н. – ръководител УНС

Доц. д-р. Георги Кючуков д.м.

Д-р Тони Аврамов д.м​– главен асистент​​