Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Академичен състав

Академичният състав на Катедрата включва 43 сътрудници – 2 професора, 13 доцента, 15 главни асистента и 13 асистента.

Катедра Вътрешни болести:РъководителДоц. д-р Светослав Живков Георгиев, дм
УНС по кардиология и ревматологияРъководителДоц. д-р Светослав Живков Георгиев, дм
СътруднициДоц. д-р Атанас Пенев Пенев, дм
 Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, дм
 Д-р Атанас Ангелов Атанасов, гл. адм. асистент
 Д-р Явор Димитров Пейчев, гл. асистент​
 Д-р Таня Кирилова Шивачева, гл. асистент
 Д-р Пламен Тодоров Пенчев, асистент
 Д-р Мария Негринова Негрева, асистент
 Д-р Румен Станчев Йорданов, асистент
Д-р Светослав Павлов Димитров, асистент
УНС по белодробни болести и алергологияРъководителДоц. д-р Маринка Ташкова Пенева, дм
СътруднициДоц. д-р Йордан Радков Димитров, дм
 Доц. д-р Камен Янков Янков, дм
 Доц. д-р Диана Петкова Господинова – Вълкова, дм
 Д-р Анна Атанасова Дякова – асистент​
 Д-р Ваня Костадинова Стефанова – асистент
 Д-р Валентина Димова Димитрова – асистент
 Д-р Дарина Николова Митева – Михайлова – асистент
 Д-р Велин Колев Стратев – асистент
УНС по гастроентерология, хепатология и храненеРъководителПроф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
СътруднициДоц. д-р Мария Василева Кателиева, д.м.
 Д-р Антония Йорданова Атанасова - гл. адм. асистент
 Д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова - гл. асистент
 Д-р Иван Борисов Шалев - гл. асистент
 Д-р Ирина Иванова Иванова, дм – гл.асистент
 Д-р Милко Божидаров Мирчев, дм – гл.асистент
УНС по ендокринология и болести на обмянатаРъководителПроф. д-р Кирил Христов Христозов, дм
СътруднициДоц. д-р Хрипсиме Артюн Бохчелян, дм
 Д-р Мария Петрова Петрова, дм - гл. адм. асистент
 Д-р Мила Богданова Бояджиева, дм​
 Д-р Мариела Борисова  Бъчварова
 Д-р  Евелина Бойкова Златанова​
УНС по нефрология, диализа и токсикологияРъководителДоц. д-р Добрин Николаев Паскалев, дм
СътруднициПроф.д-р Валентин Христофоров Икономов, дмн
 Доц. д-р Кирил Светославов Ненов, дм
 Д-р Светла Василева Стайкова, дм, гл. асистент
 Д-р Илиана Георгиева Теодорова, асистент
УНС по хематология РъководителДоц. д-р Лиана Тодорова Герчева, д.м.
СътруднициД-р Илина Мичева, д.м. – гл. асистент
 Д-р Росен Иванов Рачев - гл. адм. асистент
 Д-р Хинко Георгиев Върбанов - гл. асистент​
 Д-р Антонио Антонов – асистент