Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

УНС Висша математика и информационни технологии

С разкриването на Факултета по фармация през 2009 г. Катедрата по физика и биофизика е структурна единица от същия факултет, като в нея е обособен и УНС по висша математика и информационни технологии. За асистент по висша математика и информационни технологии към катедрата е избрана Ана Шишкова (2009), до тогава асистент в Технически университет — Варна.

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по  физика и биофизика, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна
Телефон: + 359 52 677 286​, в. 2286

​​
​​


гл. ас. Ана Георгиева Шишкова

гл. ас. Ана Георгиева Шишкова