Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Органи за управление

Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор.