Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Общежития и столовеИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

Некласираните студенти, заемащи места в общежитията за периода на лятната ваканция, са длъжни да освободят заеманите от тях стаи най-късно до 12:00 часа на 30.08.2021 г. (понеделник). На тяхно място се настаняват класирани студенти.

Некласираните студенти участват автоматично в следващите класирания.

Класираните студенти се настаняват в общежитие по следния график:

Студентско общежитие блок 3 на ул. „Брегалница"

класирани на етаждата на настаняване
1 и 207.09.2021 г. (вторник)
3 и 408.09.2021 г. (сряда)
5 и 609.09.2021 г. (четвъртък)
7 и 810.09.2021 г. (петък)

 

Студентско общежитие блок 35 на ул. „Петър Райчев"

класирани на етаждата на настаняване
16 и 1301.09.2021 г. (сряда)
15 и 1202.09.2021 г. (четвъртък)
14 и 1103.09.2021 г. (петък)
10 и 907.09.2021 г. (вторник)
8 и 508.09.2021 г. (сряда)
7 и 409.09.2021 г. (четвъртък)
6 и 310.09.2021 г. (петък)
213.09.2021 г. (понеделник)

 

Студенти 4 курс от специалности Акушерка и Медицинска сестра се настаняват:

- в блок 3 (за всички етажи) - на 07.09.2021 г. (вторник);

- в блок 35 (за етажи от 2-ри до 8-ми вкл.) - на 07.09.2021 г., за останалите етажи по обявения график.

Класираните студенти 1 курс, до активиране на профилите им в webstudent с потребителско име и парола, могат да изтеглят заявление за кандидатстване и договор за настаняване в общежитие, като влязат в платформата с ЕГН.

Всички студенти, настанени до 15.09.2021 г. вкл., заплащат наведнъж наемите за месеците септември и октомври  и депозит в размер на 30 лв. (2 х 68 лв./ месец + 30 лв. = 166 лв.). 

Настанените между 16.09 и 30.09.2021 г. вкл. заплащат наведнъж половината от месечния наем за септември, пълния размер на наема за октомври и депозит в размер на 30 лв. (68 лв./месец : 2 + 68 лв. + 30 лв. = 132 лв.).

Студентските общежития на Медицински университет „Проф.д-р П. Стоянов" Варна  са жилищни сгради - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Медицински университет и са предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти - редовно обучение.

В студентските общежития се създават възможности за продължаване на учебния процес в извън аудиторни условия и за пълноценен отдих, като се обособяват помещения за самостоятелна учебна работа, за домакинско-битови нужди и др., съобразно специфичните особености за обучение и бит на учащите се и възможностите на сградния фонд.

Студентският стол на Медицински университет „Проф.д-р П. Стоянов" Варна  е специализиран обект, който осъществява столово хранене на студенти, докторанти и специализанти и се намира в сградата на студентско общежитие блок 35. Към студентски стол има разкрити обекти за раздаване на храна в студентско общежитие блок 3 и Факултета по дентална медицина.

В двора на сграда Ректорат към МУ-Варна е разположено заведението "Quantum Satis", което е друг обект към Студентски общежития и столове, осигуряващ столово хранене в приятна обстановка. Седмичното му меню може да разгледате тук.

Студентски общежития и столове отговарят за въпроси, касаещи социално-битовия живот на студенти настанени в общежитията. За въпроси свързани с подаването на документи за настаняване в общежитията - телефон за връзка: 052/677-015.  • Заплащане на такси за наем, ел. енергия, депозит и други консумативи

Заплащането на таксите става с ПОС терминал при управителя на общежитие или по банковата сметка на Студентски общежития и столове:

Банка ДСК ЕАД, Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG55STSA93003110401100
Студентски общежития и столове при МУ- ВарнаКонтакти:

Ръководител Студентски общежития и столове

Ивайло Новаков

Тел. 0878 951773 - телефонът за връзка е само по въпроси, касаещи живота в общежитията.

e-mail: Ivaylo.Novakov@mu-varna.bg

 Счетоводител

Елена Димитрова

Тел: 052/ 306 203

e-mail: Elena.Dimitrova@mu-varna.bg

 Управител студентско общежитие блок 35

Рени Тодорова

Тел. 052 / 303 462 - За въпроси свързани с настаняване и пребиваване в общежитията

 
Управител студентско общежитие блок 3

Владислав Димитров

Тел. 052 / 634 859 - За въпроси свързани с настаняване и пребиваване в общежитията