Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Общежития и столове


Студентските общежития на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна  са жилищни сгради - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Медицински университет и са предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти, специализанти и лица от научно-преподавателския състав на университета. В студентските общежития се създават възможности за продължаване на учебния процес в извън аудиторни условия и за пълноценен отдих, като се обособяват помещения за самостоятелна учебна работа, за домакинско-битови нужди и др., съобразно специфичните особености за обучение и бит на учащите се и възможностите на сградния фонд.


Към направление „Студентски общежития и столове“ има разкрити 4 заведения за хранене, в които студенти, специализанти и докторанти могат да ползват държавна субсидия за поевтиняване на храната.

  1. Студентски стол - 1,   намиращ се в сградата на студентско общежитие блок 35 на ул. „Петър Райчев“ е специализиран обект, който осъществява столово хранене на студенти, специализанти и докторанти.
  2. Студентски стол - 2 „Quantum Satis“, намиращ се в двора на Ректората на МУ-Варна, осигурява столово хранене в приятна обстановка. Седмичното му меню може да разгледате тук.
  3. Студентски стол - 3 „Quantum Satis“, намиращ се в сградата на СБАГАЛ-Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150 е нов, модерен стол, открит през м. септември 2022 г., осигуряващ столово хранене в приятна обстановка. Седмичното му меню може да разгледате тук.
  4. Бюфет за раздаване на храна в студентско общежитие блок 3 на ул. „Брегалница“.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 ГОДИНА

Заповед № Р-100-463/ 01.07.2024 г.


СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

- от 09.07.2024 г. до 06.08.2024 г. вкл. за участие в първо класиране

- след 13.08.2024 г. за участие в следващите класирания след първо класиране

Некласираните на първо класиране студенти, заемащи места в общежитията за периода на лятната ваканция, са длъжни да освободят заеманите от тях места най-късно до 12:00 часа на 29.08.2024 г. (четвъртък). На тяхно място се настаняват класирани на първо класиране студенти.

Некласираните на първо класиране студенти участват автоматично в следващите класирания след първо класиране.


КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СТУДЕНТИ I-ВИ КУРС

Начин на кандидатстване - онлайн на електронен адрес:

https://webstudent.mu-varna.bg/

в „Заявление за общежитие за новоприети студенти“

не по-рано от два работни дни след изтичане на срока, определен за записване на класираните кандидати за студенти за съответното класиранеПример:

Дати за записване за I-во класиране

за Медицина, Дентална медицина и Фармация - от 09.07 до 13.07.2024 г. вкл.

Кандидатстване за общежитие:

- от 17.07.2024 г. до 06.08.2024 г. вкл. - за участие в първо класиране;

- след 13.08.2024  г. - за участие в следващите класирания след първо класиране. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ


​ГРАФИК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ СТУДЕНТИ

Студентско общежитие блок 3 на ул. „Брегалница

​​класирани на етаждата на настаняване
1 и 202.09.2024 г. (понеделник)
3 и 4
03.09.2024 г. (вторник)
5 и 604.09.2024 г. (сряда)
7 и 805.09.2024 г. (четвъртък)

 

Студентско общежитие блок 35 на ул. Петър Райчев

класирани на етаждата на настаняване
16 и 1304.09.2024 г. (сряда)
15 и 1205.09.2024 г. (четвъртък)
14 и 1109.09.2024 г. (понеделник)
10 и 9
10.09.2024 г. (вторник)
8 и 511.09.2024 г. (сряда)
7 и 412.09.2024 г. (четвъртък)
6 и 313.09.2024 г. (петък)
216.09.2024 г. (понеделник)

 

Класираните на първо класиране студенти 4-ти курс от специалности Акушерка и Медицинска сестра се настаняват в блок 35 за етажи 11-ти, 12-ти, 13-ти, 14-ти, 15-ти и 16-ти етаж по обявения график, а за етажи от 2-ри до 10-ти вкл.- на 09.09.2024 г. (понеделник).

___________________________________________________________________________________

Класираните студенти 1-ви курс, до активиране на профилите им в webstudent с потребителско име и парола, могат да изтеглят заявление за кандидатстване и договор за настаняване в общежитие, като влязат в платформата с ЕГН.

___________________________________________________________________________________________

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА НАЕМ, ЕЛ. ЕНЕРГИЯ, ДЕПОЗИТ И ДРУГИ

Заплащането на таксите става с ПОС терминал при Управителя на общежитие или по следната банкова сметка на направление „Студентски общежития и столове“ на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД, клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG55STSA93003110401100

Студентски общежития и столове на МУ-Варна

 

Всички студенти, настанени до 15.09.2024 г. вкл., заплащат наведнъж наемите за месеците септември и октомври и депозит. 

Настанените между 16.09.2024 г. и 30.09.2024 г. вкл. заплащат наведнъж половината от месечния наем за септември, пълния размер на наема за октомври и депозит.

___________________________________________________________________________________

За въпроси, свързани с начина на кандидатстване за настаняване в общежитие и необходимите документи за кандидатстване, се обръщайте към:

инж. Даниела Господинова; email: daniela.gospodinova@mu-varna.bg;

и Армине Христова; email: armine.hristova@mu-varna.bg;

телефон: 052/ 814-603.

За въпроси, свързани с настаняването в общежитие и социално-битовия живот, се обръщайте към направление „Студентски общежития и столове“.

Контакти:

Ръководител Студентски общежития и столове

Ивайло Новаков

Тел. 0878 951773 - телефонът за връзка е само по въпроси, касаещи живота в общежитията.

e-mail: Ivaylo.Novakov@mu-varna.bg

 Счетоводител

Елена Димитрова

Тел: 052/ 306 203

e-mail: Elena.Dimitrova@mu-varna.bg

 Управител студентско общежитие блок 35

Рени Тодорова

Тел. 052 / 303 462 - За въпроси свързани с настаняване и пребиваване в общежитията

 
Управител студентско общежитие блок 3

Владислав Димитров

Тел. 052 / 634 859 - За въпроси свързани с настаняване и пребиваване в общежитията

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ВЪТРЕШЕН РЕД В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

СПРАВКА ЗА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ