Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Студентско кредитиране

Целеви потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти ​

- Деканат на Факултет медицина – тел. +359 52 677 009

- Деканат на Факултет дентална медицина – тел. +359 52 677 207

- Деканат на Факултет фармация – тел. +359 52 677 204

- Деканат на Факултет по обществено здравеопазване – тел. +359 52 677 011

- Медицински колеж – тел. +359 52  677 265 

​​