Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Спорт

Медицинският университет във Варна се гордее не само с отлично подготвените си медицински кадри, но и със спортните постижения на своите студенти. 

Следвайки максимата „Здрав дух в здраво тяло", ръководството на учебното заведение отделя голямо внимание на спорта и физическата активност като важна част от развитието и подготовката на своите студенти.


Медицинският университет - Варна е първият в България и Европа, който промотира играта „woodball". В спортните турнири „Варненска универсиада", „Купата на Ректора", „Летен университет" и „Зимна универсиада" студентите мерят сили в различни дисциплини не само по между си, но и в съперничество с други университета от града и страната.