Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Учебни бази

​Тъй като в МУ – Варна практическото обучение е важна част от общия образователен курс, университетът разполага с богата учебна база за обучение както на студенти, така и на докторанти и лекари-специализанти.  В 5-те болнични бази с обща площ 2940 кв. метра и 1696 легла се осъществява обучение по клиничните медицински дисциплини. В УМБАЛ “Св. Марина”, МБАЛ “Св. Анна”, Специализираната болница по акушерство и гинекология - СБАГАЛ “Проф. Д. Стаматов” - ВарнаСпециализираната очна болница – СБОБАЛ - Варна, Факултета по дентална медицина, РЗИ (Регионална здравна инспекция)​ и Медицински колеж - Варна са разгърнати всички медицински специалности и​ са обхванати всички нива на практическото и теоретично обучение на студентите, с модерни високотехнологични диагностични звена, оборудвани с конвенционална и с уникална апаратура.
Университетската болница „Св. Марина“ – Варна е най-големият диагностично-лечебен и консултативен болничен комплекс в Северния и Източния район, обслужващ население от цяла България. За удобство на студентите болницата разполага с няколко аули, които дават възможност на бъдещите медици да съчетават на едно място практическите и теоретични занимания. В паузите между отделните лекции и упражнения студентите тук могат да ползват и електронната библиотека  - част от дигитализираната и централизирана библиотечна система на университета. Болницата разполага с една от най-модерните и  високоспециализирани апаратури и оборудване в страната (гама-камера, ядрено-магнитен резонанс, PET CT с циклотрон, CT Dual-Source), позволяващи предлагането на разнообразни медицински услуги и прилагането на авангардни диагностично-лечебни подходи. В клиниките бъдещите лекари получават опит и знания от висококвалифицирани специалисти. Студентите, специализантите и докторантите имат възможност да участват в редица международни симпозиуми и семинари.
В интранет системата на университетската болница е внедрен Учебен панел, даващ допълнителна възможност за обучение на студенти, стажанти, докторанти и специализанти.
Класически модели на преподаване умело се съчетават със съвременните технологии. Така например Катедрата по анатомия, хистология и ембриология разполага с една от най-богатите в страната музейни сбирки, събирани в продължение на повече от 50 години, включваща 422 препарата на кости и органи – безценно помагало за студентите в усвояването на темелите в медицината. В същото време посредством мобилните и 3D технологиите бъдещите медици имат възможност за достъп до различни дигитални учебни помагала и материали, с които да затвърждават и упражняват наученото, да тестват и оценяват знанията си.