Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Информация за студенти

ФАКУЛТАТИВНИ КУРСОВЕ ПО МЕДИЦИНСКИ

АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт предлага факултативни курсове по клинична комуникация  Ниво В2 на АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и РУСКИ език за студентите от 5 и 6 курс, специалности МЕДИЦИНА и ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

  • Минималният брой студенти за сформиране на група е 10.
  • Хорариум: 60 ч.

За повече информация и записване:

При запитване/записване  моля посочвайте име, факултетен номер, курс, група, електронен адрес и телефон за обратна връзка.

Забележка: Поради натовареността на преподавателите занятията по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и РУСКИ ЕЗИК ще се провеждат както следва: 1. семестър – 10 уч. ч./2. семестър – 50 уч. ч.