Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за държавен изпит

Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Логопедия",  ОКС „бакалавър" за учебната 2022-2023 г.

Заповед за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа за студентите от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве", за  учебната 2022-2023 г.

 Заповед за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа за студентите от специалност „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", за  учебната 2022-2023 г.​***

Акушерка


***

      Медицинска сестра


 ***

     Здравен мениджмънт


***

Логопедия

  • Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Логопедия", ОКС „Бакалавър", 4-ти курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2022/2023 година.


***


Клинична логопедия***

Кинезитерапия***

Управление на здравните грижи

  ***

Опазване и контрол на общественото здраве

***

Фармацевтичен мениджмънт


***


Фармацевтичен мениджмънт и грижи


***

Оптометрист

***

Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи

***

Биомедицинска техника и технологии