Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


ИЗВЪНРЕДНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ КЪМФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"


Заповеди за държавен изпитЗаповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве",ОКС „магистър" за учебната 2020-2021 г.

Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Здравен мениджмънт ", ОКС „бакалавър"  и ОКС „магистър" и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС ;магистър" за учебната 2020-2021 г.

Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Фармацевтичен мениджмънт", ОКС „магистър" и „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", ОКС „магистър" за учебната 2020-2021 г.


​***

Акушерка


***

      Медицинска сестра
 ***

     Здравен мениджмънт
***

Логопедия

***
Кинезитерапия 
 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи

Изпитните дати на специалност „Здравен мениджмънт" ОКС Магистър след Бакалавър, зимен семестър учебна 2021/2022

 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА


  ***

Опазване и контрол на общественото здраве***

Фармацевтичен мениджмънт***

Фармацевтичен мениджмънт и грижи
***

Оптометрист