Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за държавен изпит


Държавният изпит на 05.03.2021 за спец. Управление на здравните грижи, ОКС „магистър" след други ОКС ще се проведе в РЗИ зала "Капрелян" от 8:30 часа.Заповед за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа за студентите от специалност „Оптометрист",ОКС „Mагистър" за учебната 2020-2021 г.
Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве",ОКС „магистър" за учебната 2020-2021 г.


Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Здравен мениджмънт ", ОКС „бакалавър"  и ОКС „магистър" и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС ;магистър" за учебната 2020-2021 г.

 

Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Фармацевтичен мениджмънт", ОКС „магистър" и „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", ОКС „магистър" за учебната 2020-2021 г.


​***

Акушерка***

      Медицинска сестра


 ***

     Здравен мениджмънт***

Логопедия***
Кинезитерапия 


 ***

Управление на здравните грижи

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър" (след др. ОКС).  I – ви курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г.

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър"(след бакалавър по здравни грижи), I – ви курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г.

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър",  I – ви курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър",  II – ри курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г

 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА

Изпитни дати за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", ОКС „Магистър", II  курс, летен семестър на учебната 2020/2021 г.

  ***

Опазване и контрол на общественото здраве