Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

Извънредният изпит по дисциплината „Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи I“ ще се проведе на 27.02.2024 г. от 09:00 часа в Медицински колеж, ет.2, зала 207

 

Извънредният изпит по дисциплината „Философия и въведение в сестринските и акушерските грижи. Теоретични основи I“ ще се проведе на 27.02.2024 г. от 11:00 часа в Медицински колеж, ет.4, зала 412


Заповеди за държавен изпит
​***

Акушерка

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Акушерка", ОКС „Бакалавър", 1-ви  курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Акушерка", ОКС „Бакалавър", 2-ри  курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Акушерка", ОКС „Бакалавър", 3-ти  курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

***

      Медицинска сестра

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър", 1-ви  курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „М​едицинска сестра", ОКС „Бакалавър", 2-ри  курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

 ***

     Здравен мениджмънт


Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Здравен мениджмънт (след област „Здравеопазване и спорт“)", ОКС „Магистър", 1 курс, задочно обучение, зимен се​местър на учебната 2023/2024 година.

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Здравен мениджмънт (след област „Обществени науки“), ОКС „Магистър", 1 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година.​​

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Здравен мениджмънт ( след ОКС „Бакалавър“ по Здравен мениджмънт)“, ОКС „Магистър", 1 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година.​​​


***

Логопедия***


Клинична логопедия


***

Кинезитерапия


Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Кинезитерапия", ОКС „Бакалавър", 1-ви  курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Кинезитерапия", ОКС „Бакалавър", 2-ри  курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Кинезитерапия ", ОКС „Бакалавър", 3-ти  курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година​​​

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Кинезитерапия ", ОКС „Бакалавър", 4-ти  курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи

Изпитни дати /редовна, поправителна, ликвидационна сесия/ за специалност „ Здравен мениджмънт и медико-социални грижи " , ОКС „Магистър", II курс, летен семестър на учебната 2023/2024 година​​

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Здравен мениджмънт и медико-социални  грижи", ОКС „Магистър", 2 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Здравен мениджмънт и медико-социални  грижи", ОКС „Магистър", 1 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година​


***

Управление на здравните грижи


Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър", 1 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Управление на здравните грижи ", ОКС „Бакалавър", 2-ри  курс, задочно обу​​чение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година.​​

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Управление на здравните грижи (След ОКС „Бакалавър“ по УЗГ)“ , ОКС „Магистър", 1 курс, летен семестър на учебната 2023/2024 година.

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Управление на здравните грижи (след ОКС „Бакалавър“ по УЗГ)", ОКС „Магистър", 1 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година.

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Управление на здравните грижи (след др. ОКС)", ОКС „Магистър", 1 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година.

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Управление на здравните грижи (след др. ОКС)", ОКС „Магистър", 2 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година.


Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА

 Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", ОКС „Магистър", 2 курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2023/2024 годин​а​

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", ОКС „Магистър", курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година​​​ .

***

Фармацевтичен мениджмънт​***


Фармацевтичен мениджмънт и грижи

Изпитни дати /редовна, поправителна, ликвидационна сесия/ за специалност „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" , ОКС „Магистър", 2 курс, летен семестър на учебната 2023/2024 година.

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", ОКС „Магистър", 1 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година​​

Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", ОКС „Магистър", 2 курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2023/2024 година


***

Оптометрист***

Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи


***

Електронни информационни технологии в здравеопазването (едногодишен курс на обучение) 

​​Изпитни дати за редовна, поправителна и ликвидационна сесия, ОКС „Магистър", 1 курс, задочно обучение,  зимен семестър на учебната 2023/2024 година​

​***

Електронни информационни технологии в здравеопазването (двугодишен курс на обучение) 


Изпитни дат​и за редовна, поправителна и ликвидационна сесия за специалност „Електронни информационни технологии в здравеопазването (двугодишен курс на обучение)“, ОКС „Магистър", 1 курс, задочно обучение,  зимен семестър на учебната 2023/2024 година​​***
Биомедицинска техника и технологии
​​
​​​​​​​​​​​​​​​