Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за държавен изпит


Държавният изпит на 01.06.2021 за спец. Управление на здравните грижи, ОКС „магистър" след бакалавър ще се проведе в Медицински колеж зала "312" от 8:30 часа.

Държавният изпит на 02.06.2021 за спец. Управление на здравните грижи, ОКС „бакалавър" ще се проведе в РЗИ, ет. 10, зала "1006" от 8:30 часа.

Държавният изпит на 03.06.2021 за спец. Управление на здравните грижи, ОКС „магистър" след други ОКС ще се проведе в Медицински колеж зала "312" от 8:30 часа.

Защитата на дипломна работа на 08.06.2021 за спец. Управление на здравните грижи, ОКС „магистър" след бакалавър, ще се проведе в Медицински колеж зала "209" от 8:30 часа.Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве",ОКС „магистър" за учебната 2020-2021 г.

Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Здравен мениджмънт ", ОКС „бакалавър"  и ОКС „магистър" и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС ;магистър" за учебната 2020-2021 г.

 

Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Фармацевтичен мениджмънт", ОКС „магистър" и „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", ОКС „магистър" за учебната 2020-2021 г.


​***

Акушерка

***

      Медицинска сестраИзпитни дати за специалност „Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър", трети курс, летен семестър на учебната 2020/2021 г.

 ***

     Здравен мениджмънт

***

Логопедия

Изпитни датиза специалност „Логопедия", ОКС „Бакалавър", втори курс, летен семестър на учебната 2020/2021 г.***
Кинезитерапия 


 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи ***

Управление на здравните грижи

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър" (след др. ОКС).  I – ви курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г.

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър"(след бакалавър по здравни грижи), I – ви курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г.

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър",  I – ви курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър",  II – ри курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г

 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА

Изпитни дати за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", ОКС „Магистър", II  курс, летен семестър на учебната 2020/2021 г.

  ***

Опазване и контрол на общественото здраве


***

Фармацевтичен мениджмънт***

Фармацевтичен мениджмънт и грижи


***

Оптометрист