Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Септемврийска поправителна (ликвидационна) сесия за специалностите от ФОЗ, ОКС „Магистър“ за 2021/2022 учебна година

Извънредна изпитна сесия за специалностите от ФОЗ за учебна 2021/2022 г. , ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Заповеди за държавен изпит


Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Здравен мениджмънт ", ОКС „бакалавър"  и ОКС „магистър" и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС ;магистър" за учебната 2021-2022 г.

Заповед за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа за студентите от специалност „Фармацевтичен мениджмънт", ОКС „магистър" и „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", ОКС „магистър" за учебната 2021-2022 г.​***

Акушерка


***

      Медицинска сестра

Изпитни дати за специалност „Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър", 3-ти курс,редовно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 г.

 ***

     Здравен мениджмънт

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър", I курс,редовно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър", II курс,редовно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър", III-ти курс, редовно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър" , IV курс, летен семестър на учебната 2021/2022 година


***

Логопедия
Изпитни дати за специалност „Логопедия", ОКС „Бакалавър", 1-ви курс,редовно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Изпитни дати за специалност „Логопедия", ОКС „Бакалавър", 3-ти курс, редовно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 г.

"Изпитни дати за специалност „Логопедия", ОКС „Бакалавър", 4-ти курс,редовно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 г. "

***
Клинична логопедия
Изпитни дати /редовна, поправителна, ликвидационна сесия/ за специалност „Клинична логопедия" , ОКС „Магистър", I курс, летен семестър на учебната 2021/2022 година 
***
Кинезитерапия


***

Управление на здравните грижи

Изпитни дати /редовна, поправителна, ликвидационна сесия/ за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър", 1-ви курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър", 1-ви курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи" (след ОКС „Бакалавър" по УЗГ), ОКС „Магистър", 1 курс,  летен семестър, учебна 2021/2022 година

  ***

Опазване и контрол на общественото здраве


***

Фармацевтичен мениджмънт


***

Фармацевтичен мениджмънт и грижи

***

Оптометрист

Изпитни дати /редовна, поправителна, ликвидационна сесия/ за специалност „Оптометрист" , ОКС „Магистър", I курс, редовно обучение, летен семестър на учебната 2021/2022 година


***

Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи
***

Биомедицинска техника и технологии