Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Контакти

​​

За Медицински университет-Варна

инж. Даниела Господинова - Стипендии и общежития

Тел.+359 52 814-603, вътр. 2603

За Медицински университет-Варна

​Иглика Щерева и Филиз Садък  Здравно осигуряване

Тел.: +359 52 677 015


За Медицински колеж-Варна - Стипендии, общежития и Здравно осигуряване

Добринка Тилева

тел: +359 52  677 285​

За филиалите на МУ-Варна: Стипендии, общежития и Здравно осигуряване 

Информация можете да получите при организаторите "Учебна дейност" в съответния филиал

 

За Общежития и столове

Управител студентско общежитие блок 35

Рени Тодорова

Тел. 0878 951768

Управител студентско общежитие блок 3

Владислав Димитров

Тел. 0878 951771