Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Курсови ръководители

Курсови ръководители за учебна 2020/2021 година

Име, презиме, фамилияСпециалностКурсТел.e-mail
доц. Елка Атанасова, д.и.„Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър"I052/ 677 197elka1105@yahoo.com
проф. Мария Вълканова– Иванова, д.п.„Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър"II052/677 164m.valkanova02@gmail.com
доц. Мария Рохова– Йорданова, д.и.„Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър"III052/ 677 195mariarohova@abv.bg
 гл.ас. Минчо Минев, д.и.„Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър"IV052/677 196mincho.dobrev@abv.bg
Ралица Александрова"Фармацевтичен мениджмънт и грижи" , ОКС „Магистър"I052/677 196raleksandrova85@abv.bg
Ралица Александрова"Фармацевтичен мениджмънт и грижи" , ОКС „Магистър"II052/677 196raleksandrova85@abv.bg
доц. Любомира Коева-Димитрова, д.и.„Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС „Магистър" I052/ 677 197lubomira@yahoo.com
доц. Жана Рангелова, д.ф.„Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС „Магистър"II052/ 677 168jana.rangelova@abv.bg
доц. Жана Рангелова, д.ф.„Здравен мениджмънт", ОКС „Магистър" (след Бакалавър по здравен мениджмънт)I052/ 677 198jana.rangelova@abv.bg
гл.ас. Галина Петрова, д.оз.„Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър"I052 /677 206

G.Petrova@mu-varna.bg

доц. Мариана Димитрова, д.оз.„Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър"II052 /677 206mariana.dimitrova@mu-varna.bg
доц. Анна  Георгиева, д.оз. „Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър"III052/ 677 206anngebg@gmail.com
Ас.. Стоянка Янчева„Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър"IV052/ 677 206Stoyanka.Yancheva@mu-varna.bg
ас. Румяна Николова Лалева„Акушерка", ОКС „Бакалавър"I052 /677 282rumi_laleva@abv.bg
гл.ас. Тодорка Боева, д.оз„Акушерка", ОКС „Бакалавър"II052 /677 282todorka.boeva@mu-varna.bg
ас. Славена Илиева„Акушерка", ОКС „Бакалавър"III052 /677 282Slavena.Ilieva@mu-varna.bg
Доц. Валя Димитрова, д.оз.„Акушерка", ОКС „Бакалавър"IV052 /677 282Valya.dimitrova@mu-varna.bg
доц. Станислава Павлова, д.м.„Логопедия", ОКС „Бакалавър"I052 /677 274stpavlova@abv.bg
доц. Живко Жеков, д.п.„Логопедия", ОКС „Бакалавър"

II

и

IV

052 /677 254Zh.Zhekov@mu-varna.bg
ас. Калинка Спасова, ,д.п.„Логопедия", ОКС „Бакалавър"III052 /677 254spasova.kalina@abv.bg
гл.ас. Красимира Лалева, доктор„Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър"I052 /677 164klaleva@abv.bg
гл.ас. Вержиния Цветкова, доктор„Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър"II052 /677 206verji.tsvetkova@gmail.com
доц. Станислава Павлова, д.м.„Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър"III052 /677 274stpavlova@abv.bg
пр. Диана Гроздева„Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър" (след др. ОКС)I052 /677 206dgrozdeva69@abv.bg
гл.ас. Виолета Станева, д.оз..„Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър" (след др. ОКС) II052 /677 274Violeta.Staneva@mu-varna.bg
ас. Красимира  Стамова  „Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър" (след Бакалавър по УЗГ)I052 /677 206kr.stamova@dir.bg
Ас. д-р Лили Йорданова Йосифова„Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", ОКС „Магистър"I0885 339 888yosifovadr@abv.bg
доц. д-р Марияна Михайлова, д.м. „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", ОКС „Магистър"II052 /978 379mariana.mihailova@mu-varna.bg
ас. д-р Миглена Коларова, д.м.„Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „Магистър"I052/677151Miglena.Kolarova@mu-varna.bg
гл. ас д-р Албена  Тонева„Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „Магистър"II052 /677 160albena.toneva@mu-varna.bg

проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н.

„Оптометрист" ", ОКС „Магистър"

 

I

052 /634 901

Zornitsa.zlatarova@mu-varna.bg

доц. д-р Бинна Ненчева, д.м.

„Оптометрист" ", ОКС „Магистър"

 

II

052 /634 901

bnenkova@gmail.com

доц. инж. Медиха Хамза, доктор„Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", ОКС „Магистър"I052/677845Mediha.hamza@mu-varna.bg