Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Нормативни документи

 

Закон за висшето образование: из сайта на Министерство на образованието, младежта и науката

https://www.mon.bg/bg/57