Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за записванеI курс

Необходими документи:

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие

2. Лична карта –оригинал и копие

3. Медицинско свидетелство, издадено по съответния ред и заверено от психиатър.

4. Документи за записване по образец:
- именник
- декларация за здравно осигуряване
- уверение
- декларация, че студентът не се е обучавал и в момента не се обучава в същата или в по-висока образователна степен в друго висше училище или Медицински университет-Варна по държавна поръчка.
- студентска книжка
- студентска лична карта

5. Снимки - 4 броя /паспортни/

6. Документ за платена такса – оригинал

ІІ и ІІІ курс

Необходими документи:

1.     Именник със снимка и печат от библиотеката;

2.     Деклрация за здравно осигуряване (документите се закупуват от ксерокопирно бюро в Медицински колеж);

3.     Копие на документ за самоличност;

4.     Бордеро за платена семестриална такса;

ІV и V курс

Необходими документи:

1.     Именник със снимка и печат от библиотеката;

2.     Деклрация за здравно осигуряване (документите се закупуват от ксерокопирно бюро в Медицински колеж);

3.     Копие на документ за самоличност;

4.     Удостоверение за проведена лятна практика;

5.     Бордеро за платена семестриална такса;

Банка ДСК- КЛОН ВАРНА, BIC: STSABGSF,

IBAN: BG STSA93003100040700 – в лева

Правилник за дейността на Медицински университет – Варна, чл. 139 (13) Записването на студенти в началото на учебната година се извършва, както следва:

1.     За студенти с всички положени изпити – до началото на учебната година;

2.     За студенти с изпити на септемврийска поправителна сесия – до 2 седмици след приключване на сесията.

При несвоевременно внасяне на таксата за обучение,студентът не се записва и няма право да посещава учебни занятия!!!