Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за записване

Документи и места за записване на новоприетите студенти
 
При записването си приетите студенти трябва да представят:
 
1. Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие).
2. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене.
3. Четири снимки паспортен формат (35 мм/45 мм).
4. Комплект документи за записване (студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл. 313 от НК и един брой именник) – образци, които се закупуват на място от книжарницата.
5. Лична карта (оригинал).
6. Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2017/2018 г. Таксите можете да видите тук.
 
Записването за специалностФармация става във:
Факултет по фармация, бул. „Цар Освободител“ №84, ет. 2, каб. 209, тел. 052677204; 052677220.


ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ В ПО-ГОРЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ


            Записването на студентите в началото на учебната година се извършва, както следва:  

  1. За студенти с всички положени изпити – до две седмици от началото на семестъра;
  2. За студенти с изпити на удължена или ликвидационна  сесия - до две седмици след приключването на съответната сесия.
    При записването си студентите представят в деканата:
  • бордеро от банката за платена такса за обучение – оригинал
  • документи за записване по образец ( попълнен именник, подпечатан от библиотеката, че студентът не дължи книги; декларация за здравно осигуряване)
  • студентите от ІІ-ри и ІІІ-ти курс представят в Деканата " Дневник за учебни практики и преддипломен стаж на студента по фармация" – оригинал и копия на попълнените и подписани от ръководителя на стажа страници:
  • 1, 4 и 5 стр. за ІІ-ри курс
  • 6 и 7 стр. за ІІІ-ти курс   

Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.