Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за дипломиране

За издаване на диплома, студентите представят в Деканата по обществено здравеопазване следните документи:

  • Заявление по образец от Деканата, заверено от студентско общежитие и библиотека на МУ-Варна
  • Дипломно приложение по образец от Деканата – проверено от студента
  • Една снимка – формат 3.5/4.5
  • Лична карта
  • Въпросник