Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за записване

ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА:

Начало на летен семестър, учебната 2018/2019 година е 11.02.2019 година

Записването на студентите за летен семестър на учебната 2018/2019 г. се извършва в срок до две седмици от началото на семестъра и след заплащане на нормативно определената такса за обучение.

При записването си студентите представят в учебните канцеларии на колежа: платежен документ от банката за платена такса за обучение – оригинал и студентска книжка.

Заплащането на таксата за обучение се извършва с банков превод по сметката на Медицински университет – Варна или можете да ползвате възможностите за банкиране чрез ДСК Директ.

Достъп до ДСК Директ се получава в поделение на банката с документ за самоличност.
Дължимите такси към Медицински университет се заплащат като от меню ПРЕВОДИ,
секция УНИВЕРСИТЕТСКИ ТАКСИ изберете МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ и
посочите вида на таксата, която ще плащате .
За повече информация, вижте тук

Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.


На вниманието на студентите от 3 курс:

Не се разрешава започване на преддипломен стаж без успешно полагане на всички семестриални изпити по учебния план от предходните години.

Повече информация може да получите на телефони: 052 677 265, 052 677 270 и 052 677 279