Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Студентски обмен

​ФОЗ има дългогодишно сътрудничество с над 20 училища по Обществено здраве в Европа и САЩ, като с университетите в Маастрихт - Холандия, Хадаса – Израел, Франкофонския Университет по Администрация и управление, Гламоргански Университет – Великобритания се осъществява регулярен обмен на студенти. Ежегодно групи от 6 до 10 студенти провеждат едномесечни стажове или частично обучение в чужбна.