Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Учебен график

 
Подробна информация за седмичните разписи може да намерите тук        
 
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Зъботехник”, 1 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Инспектор по обществено здраве”, 1 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Медицински козметик”, 1 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Медицински лаборант”, 1 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Медицински оптик”, 1 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Помощник-фармацевт”, 1 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Рентгенов лаборант”, 1 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Рехабилитатор”, 1 курс


Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Зъботехник”, 2 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Инспектор по обществено здраве”, 2 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Медицински козметик”, 2 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Медицински лаборант”, 2 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Медицински оптик”, 2 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Помощник-фармацевт”, 2 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Рентгенов лаборант”, 2 курс
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Рехабилитатор”, 2 курс

 
Разпис за ЛЕТЕН семестър на уч. 2017/2018 г., специалност “Медицински козметик”, 3 курс

График за преддипломен стаж на специалност медицински козметик VI семестър, III курс 2017/2018 г.