Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитни сесии

График за зимна изпитна сесия на студентите от 1-ви до 5-ти курс, учебна 2023/2024г.​


График за септемврийска изпитна сесия на студенти от I-ви курс, учебна 2022/2023

График за септемврийска изпитна сесия на студенти от II-ри курс, учебна 2022/2023

График за септемврийска изпитна сесия на студенти от III-ти курс, учебна 2022/2023

График за септемврийска изпитна сесия на студенти от IV-ти курс, учебна 2022/2023

График за септемврийска изпитна сесия на студенти от V-ти курс, учебна 2022/2023Важно! ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ – МУ ВАРНА

Чл.104. (1) Преминаване и записване в по-горен курс на обучение се извършва при успешно полагане на семестриалните изпити и учебните практики по учебен план, и след внасяне в определения срок на семестриалната такса за обучение.
(2) Разрешава се преминаване и записване в по-горен курс на обучение с не повече от два невзети изпита от учебния план за съответния курс, които задължително трябва да бъдат успешно положени до края на учебната година, в която е записан студентът. Студентите, неположили успешно останали от предходна година изпити, прекъсват “по слаб успех”.
(3) Студентите, останали след ликвидационната сесия с повече от два невзети изпита за съответния курс, прекъсват “по слаб успех”.
..............................................................................................................................................................................................................
Чл.207. (2) Всички студенти, които са били преместени от други висши училища в МУ-Варна, са длъжни да положат дължимите изпити по учебен план до края на следващата учебна година, за да приведат студентското си положение в съответствие с изискванията на настоящия Правилник. Преместените студенти полагат приравнителни изпити на сесиите в съответствие с учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка.