Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Учебен план на специалност „Фармацевтичен мениджмънт и грижи"