Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР"
   Дата на публикуване: 09.01.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Вътрешни болести"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 77/ 26.09.2017 г.   .  
Кандидат:доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ

 

№ Р-109-454/ 20.12.2017 г. 

ПредседателПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – специалност „Вътрешни болести", Медицински университет - ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. - специалност „Кардиология", МБАЛ „Национална Кардиологична болница" ЕАД, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – специалност „Вътрешни болести", МБАЛ „Света Анна", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф.д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. -специалност „Кардиология", СБАЛК по кардиология, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Нина Николова Гочева, д.м. – специалност „Кардиология", МБАЛ „Национална кардиологична болница" ЕАД, гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м.н. – специалност „Ендокринология и болести на обмяната", Медицински университет – ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. – специалност „Нефрология", Медицински университет - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. – специалност „Вътрешни болести", Медицински университет - Варна 
Външен членПроф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н. – специалност „Кардиология", УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.02.2018 г. (петък) от 13.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​