Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Десислава Атанасова Атанасова-Пийтърсе

​​

                                ​               ​                                   ​                           ​​     ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" 
  
Дата на публикуване: 17.12.2013 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра по социална медицина и организация на здравеопазването
Кандидат: Десислава Атанасова Атанасова-Пийтърсе
Тема на дисертационния труд:"Въвличане на гражданите във вземане на решения, свързани със здравеопазването на местно ниво"
Научни ръководители: 

Проф. д-р Стоянка Попова, д.м.

Доц. д-р Албена Керековска, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-280/14.10.2013 г. Изготвя
ПредседателДоц. Искра Мирчева, д.м. – Ръководител Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Асен Петков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Военна медицина", ВМА - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Невяна Фесчиева, д.м. – Доцент по социална медицинаРецензия
Външен членДоц. д-р Петър Цонов, д.м. – НБУ -СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Попова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването, Научен секретар на МУ - Варна"Становище
Резервни членове:  
Вътрешен членДоц. д-р Клара Докова, д.м. – Зам.-декан Факултет „Обществено здравеопазване", МУ - Варна 
Външен членДоц. д-р Димитър Божилов, д.м. – Специалист по социална медицина 
 ​​​Автореферат

​                                                 Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.01.2014 г.

 

​