Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.01.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Ортопедия и травматология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 77/ 26.09.2017 г.   .  
Кандидат:доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ

 

№ Р-109-377/ 16.10.2017

ПредседателДоц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м. - специалност „Ортопедия и травматология", МУ- ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н. – специалност „Ортопедия и травматология", МЦ „Света Екатерина"- ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н. – специалност „Ортопедия и травматология", Медицински университет – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Андрей Маринович Йотов, д.м.н.  – специалност „Ортопедия и травматология", Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Софиямед"- СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Асен Тодоров Балтов, д.м. - специалност „Ортопедия и травматология", УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"- СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Диян Енчев Милушев, д.м. - специалност „Ортопедия и травматология", УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"- СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Свилен Христов Тодоров, д.м. - специалност „Ортопедия и травматология", МУ- ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.– специалност „Неврохирургия", МУ- Варна 
Външен членДоц. д-р Йордан Кондев Андонов, д.м. – специалност „Ортопедия и травматология", Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ – Русе 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.02.2018 г. (петък) от 11.30 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна ​ ​