Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 19.11.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Лъчелечение"
ФакултетМедицина
Първично структурно звено„Образна диагностика и лъчелечение"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 64/05.08.2014 г.
Кандидати:д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-174/06.10.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – Ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, д.м.н. – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Марианна Петрова Янева, д.м.н. – Завеждащ Катедра „Клинична онкология – секция лъчелечение и нуклеарна медицина", УМБАЛ „Св. Георги" – МУ-ПловдивРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор МУ-Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия"Становище
Външен член Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, д.м.н. – Началник клиника по Нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска" – София, Ръководител на Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчелечение, МУ-СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Румен Илиев Габровски, д.м. – „КОЦ Шумен" ЕООДСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Павел Христов Бочев, д.м. – Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра по хирургически болести, МУ – Варна 
Външен членПроф. д-р Валерия Борисова Хаджидекова, д.м.н. – НЦРРЗ, Завеждащ лаборатория по Радиационна генетика- София 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.12.2014 г. от 10.00 часа

в Зала „Проф. д-р Пранчев", ет.1, Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МБАЛ „Св. Марина" - гр. Варна.

​ ​