Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Ирина Иванова Иванова, д.м.


                                                                      ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 09.02.2016 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Гастроентерология"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено:Катедра „Вътрешни болести", УС „Гастроентерология, хепатология и хранене"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 72/18.09.2015 г.
Кандидат:Д-р Ирина Иванова Иванова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-349/18.11.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. – Ръководител УС „Гастроентрология, хепатология и хранене" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н. – Клиника „Гастроентерология", УМБАЛ „Св. Иван Рилски"- гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н. - Клиника „Гастроентерология", УМБАЛ „Св. Иван Рилски"- гр. СофияРецензия
Външен член

Доц. д-р Деян Тонев Желев, д.м. - Клиника „Гастроентерология", УМБАЛ „Св. Иван Рилски"-

гр. София

Становище
Вътрешен член​ Доц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова, д.м. – УС „Гастроентерология, хепатология и хранене" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова, д.м. – Катедра „Здравни грижи", Филиал Велико Търново при МУ - ВарнаСтановище
Външен членПолк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. – Началник на МБАЛ – Варна към ВМА – гр. СофияСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Кирил Светославов Ненов, д.м. – УС „Вътрешни болести и неврология" при МУ - Варна 
Външен член

Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. – Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Д-р Георги

Странски" - гр. Плевен

 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.03.2016 г. (сряда) от ​14.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​​