Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Иван Щерев Донев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 05.01.2018 г. ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:  Онкология "
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 77/ 26.09.2017 г.   .  
Кандидат:доц. д-р Иван Щерев Донев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ

№ Р-109-392/ 15.11.2017 г.

№ Р-109-452/ 19.12.2017 г. 


ПредседателПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", Медицински университет - Варна"Рецензия
Външен членПроф. д-р Константа Велинова Тимчева, д.м.н. – специалност „Онкология", МБАЛ „Надежда", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – специалност „Вътрешни болести", МБАЛ „Света Анна", гр. ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м. – специалност „Онкология", Военномедицинска академия, гр. СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Галина Петрова Куртева, д.м. – специалност „Онкология", УСБАЛ по Онкология ЕАД, гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – специалност „Патологоанатомия и цитопатология", Медицински университет - ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", Медицински университет - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Илко Тодоров Плачков,д.м.–специалност „Обща хирургия", Медицински университет - Варна 
Външен членПроф. д-р Жанет Грудева Грудева - Попова, д.м. – специалност „Онкология", УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД , гр. Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.02.2018 г. (понеделник) от 13.30 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна ​ ​