Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Катарина Георгиева Василева, д.м.

​ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.11.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Патологоанатомия и цитопатология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология​"
Кандидат:д-р Катарина Георгиева Василева, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Въздействието на вентрикуларните помощни устройства преди трансплантация върху морфологичните параметри при сърдечните алографти"
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-150/07.10.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Предклинични и клинични науки", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Ханс Гуски, д.м.н. – Университетска болница „Шарите", Херцц Центрум – гр. Берлин    

Рецензия – български език

Рецензия – немски език

Вътрешен членДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – Катедра „Предклинични и клинични науки", МУ-ВарнаРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. – Национален център по заразни и паразитни болести, гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Пламен Христов Ненков, д.м.н.  - Национален център по заразни и паразитни болести, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, д.м. – МУ– Пловдив, Катедра „Обща и клинична патология"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – Ръководител Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членПроф. д-р Богомила Гатева Маневска, д.м.н. – СМДЛ „Венков Патанов" 
Външен членПроф. д-р Марин Иванов Гърдевски, д.м.н. – гр. Варна 
 Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.12.2014 г. от 15:00 часа. ​ ​

​​