Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Контакти

Уважаеми кандидат-студенти, тук можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси относно кандидатстването в Медицински университет  Варна.

Ако не намирате отговор на Вашия въпрос, можете да потърсите информация:

  • чрез и-мейл: ksk@mu-varna.bg
  • на място в Медицински университет  Варна, ул. „Марин Дринов" №55
  • по телефона:

052/677 059 или 052/677 060Комисия по прием на кандидатстудентски документи

052/ 677 013, 677 014, 677 015 – Отдел „Учебен"

При необходимост може да се свържете с нас и на телефони:

052/ 677 050 – Централа

052/ 677 009 – Факултет „Медицина" – организатори учебна дейност 

052/ 677 207 – Факултет „Дентална медицина" – организатор учебна дейност

052/ 677 204; 052/ 677 220 – Факултет „Фармация" – организатори учебна дейност


052/ 677 011 – Факултет „Обществено здравеопазване" – организатори учебна дейност за ОКС "бакалавър"

052/ 677 152 – Факултет „Обществено здравеопазване" – организатори учебна дейност за ОКС "магистър"

052/ 677 265, 677 270 Медицински колеж -Варна организатори учебна дейност

0889 800305 – Филиал Сливен, гр. Сливен, ул. „Ген. Столетов" №30 – организатор учебна дейност

​0889 098965; 0889 909987 – Филиал Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов" №2 – организатор учебна дейност

 0882 450008 – Филиал Шумен, гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" №63 – организатор учебна дейност