Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.10.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:  Медицинска генетика "
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Медицинска генетика"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

бр. 49/ 20.06.2017 г.  
Кандидат:доц. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-281/24.07.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Неврология"Становище
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, д.м.н. – Медицински университет – София, специалност „Медицинска генетика"Рецензия
Външен членПроф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, д.м.н. – Медицински университет – София, специалност „Неврология"Рецензия
Вътрешен член
Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Педиатрия"
Рецензия
Външен членДоц. д-р Венета Любомирова Георгиева, д.м.  – СМДЛ „Геномен център България" АД, гр. София, специалност „Медицинска генетика"Становище
Външен член Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, д.м. – Медицински университет – София, специалност „Медицинска генетика"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Акушерство и гинекология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Трифон Георгиев Червенков, д.б. – Медицински университет – Варна, специалност „Медицинска имунология" 
Външен членДоц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, д.м. – Медицински университет – София, специалност „Медицинска генетика" 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.11.2017 г. (петък) от 10.30 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​