Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Любка Юриева Дечева-Икономова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.09.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:Физиология на животните и човека
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по физиология и патофизиология
Кандидат:д-р Любка Юриева Дечева-Икономова
Тема на дисертационния труд:" Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин Д върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция "
Научни ръководители: 

Доц. д-р Златислав Стоянов, д.м.н.  

Доц. д-р Добрин Паскалев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-111/07.07.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Валентина Маджова, д.м., нефролог, ръководител УС по обща медицина, МУ – ВарнаСтановище
Външен член1.Проф. д-р Радослав Гърчев, д.м.н., физиолог, ръководител на Катедра по физиология, МУ–СофияРецензия
Външен член2.Проф. д-р Васил Тодоров, д.м.н, нефролог, ръководител на Катедра по нефрология, хематология и гастроентерология, МУ- ПлевенРецензия
Външен член  3.Доц. д-р Катерина Георгиева, д.м., физиолог, Катедра по физиология, МУ – ПловдивСтановище
Вътрешен член4.Доц. д-р Златислав Стоянов, д.м.н., физиолог, ръководител на Катедра по физиология и патофизиология, МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Маргарита Иванова, д.м. - физиолог, Ръководител УС по физиология, Катедра по физиология и патофизиология, МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Юри Няголов, д.м. - физиолог, Катедра по физиология, МУ - София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.09.2014 г. от 11.00 ч. ​в III-та аудитория на МУ-Варна.