Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 26.02.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
КатедраОбща и оперативна хирургия

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр.105/06.12.2013 г.
Кандидати:Доц. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-9/14.01.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ – Варна, Катедра "Oбща и оперативна хирургия"Становище
Външен членАкад. проф. д-р Дамян Дамянов, д.м.н. – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" София, Клиника по коремна хирургияРецензия
Външен членПроф. д-р Радослав Гайдарски, д.м.н. – МБАЛ „Токуда Болница" - София, Клиника по хирургияРецензия
Външен членПроф. д-р Никола Владов, д.м.н. - ВМА – София, Началник Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургияРецензия
Външен член Проф. д-р Тома Пожалиев,  д.м.н. – МБАЛ „Доверие" – СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Шери Таджер, д.м.н. - НМТБ „Цар Борис III"  – СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Гено Киров, д.м.н. – IV МБАЛ София - ЕАДСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Валентин Игнатов, д.м. – Катедра "Oбща и оперативна хирургия" 
Външен членПроф. д-р. Темелко Темелков, д.м.н. – Хирургическа болница „Проф. Темелков" - Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.03.2014 г. от 14:00 ч.

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ - Варна

​ ​