Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. ​

​​​

                                                                   ​         ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР​ НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.11.2016 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Mедицина
Научна специалност: „Неврология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Нервни болести и невронауки"
Кандидат:проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Комплексно проучване на клиничното приложение на (18) F-FDG ПЕТ – КТ при болни със заболявания на централната нервна система"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-358/ 26.10.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. - Катедра „Неврохирургия и УНГ болести", Медицински университет - ВарнаСтановище
Външен членАкад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н. - Изпълнителен директор на Университетска болница МБАЛ „Св. Наум" - СофияРецензия​
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, д.м.н. - Ръководител Катедра „Неврология", МУ-СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Димитър Миленов Минчев, д.м. - Катедра „Нервни болести и невронауки", Медицински университет – Варна до 18.03.2012 г.Рецензия
Външен членАкад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. - Национален център по заразни и паразитни болести - СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н. - Началник клиника „Нервни болести", ПМБАЛ ЕАД - СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н. - Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", Медицински университет - ВарнаСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Александра Живкова Цукева-Сантева, д.м. - Катедра „Нервни болести и невронауки", Медицински университет - Варна 
Външен членПроф. д-р Красимир Розенов Генов, д.м.н. - Катедра „Неврология и неврохирургия", ВМА - София 
Автореферат
​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.12.2016 г. от 11.15 ч. в III-та аудитория на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. ​ ​