Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Румен Николов Ненков, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 21.02.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Гръдна хирургия"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Хирургически болести", УС по гръдна хирургия

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 77/ 26.09.2017 г.   .  
Кандидат: доц. д-р Румен Николов Ненков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ

 

№ Р-109-413/ 27.11.2017


ПредседателПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – специалност „Хирургия", Медицински университет – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Данаил Борисов Петров, д.м.н. – специалност „Гръдна хирургия", Медицински университет- СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Румен Любенов Пандев, д.м. – специалност „Ендокринна хирургия", Медицински университет - СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – специалност „Хирургия", Ректор на Медицински университет – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д.м. – специалност „Хирургия", УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н.  – специалност „Хирургия", МБАЛ „Доверие", гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – специалност „Гръдна хирургия", Медицински университет - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. – специалност „Сърдечно-съдова хирургия", Медицински университет - Варна 
Външен членДоц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м. – специалност „Хирургия", Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска", гр. София 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.03.2018 г. (петък) от 11:00 ч. в зала 1001, 10-ти етаж на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна. ​ ​