Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Щерю Николаев Щерев

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.10.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Обща хирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звено„Обща и оперативна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 64/05.08.2014 г.
Кандидати: Д-р Щерю Николаев Щерев
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-172/06.10.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. - Ректор на МУ- Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия" Становище
Външен член1. Акад. д-р Дамян Николов Дамянов, д.м.н.- Началник на Клиниката по хирургия при УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ", ръководител на КЦГЕ, МУ – София Рецензия
Външен член2. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н., Отделение по хирургия - МБАЛ „Доверие", град София Рецензия
Вътрешен член3. Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. –Началник Първа клиника по хирургия МБАЛ „Света Марина" ЕАД Становище
Вътрешен член4. Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н.- Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия" – МУ- Варна Становище
Външен член5. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, д.м.- Началник на Университетска Клиника по хирургически болести към Александровска болница – Втора хирургия; Ръководител на Университетската катедра по хирургия към МУ – София Становище
Външен член6. Доц. д-р Красимир Стефанов Василев, д.м.- Началник клиника Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология- ВМА- София Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – Декан на Факултет „Медицина", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Божидар Иванов Хаджиев, д.м.н. – Ръководител Катедра по пропедевтика на хирургическите болести – МУ Пловдив, Началник Клиника по обща и оперативна хирургия с Колопроктология към УМБАЛ „Св. Георги", гр. Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.11.2014 г. /петък/ от 14.00 часа

в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Света Марина".

​ ​