Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н.

​​

 


ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР"
   Дата на публикуване: 04.11.20​13 г.
Област на висше образование:​7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по акушерство и гинекология

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 58/02.07.2013г.
Кандидати:доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-223/23.07.2013 г. Изготвя
Председател​1. Проф. д-р Стефан Иванов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Акушерство и гинекология" към МУ – ВарнаСтановище
Външен член2. Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. – МУ – Плевен, Университетски онкологичен  център, Началник „Онкогинекологична клиника"Рецензия
Външен член3. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – Ректор на МУ – Плевен, Катедра по акушерски грижиРецензия
Външен член4. Проф. д-р Стоимен Иванов, д.м.н. – Председател на Българско дружество по акушерство и гинекология, МУ – София, Университетска болница „Майчин дом", Началник Клиника „Бременност с повишен риск"Рецензия
Вътрешен член5. Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ – Варна, Катедра "Oбща и оперативна хирургия"Становище
Вътрешен член6. Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра "Хирургически болести при МУ – Варна"Становище
Външен член7. Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. – Катедра по акушерски грижи при МУ – ПлевенСтановище
Резервни членове:​ ​
Вътрешен член1. Доц. д-р Никола Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ - Варна ​
Външен член2. Доц. д-р Елена Димитракова, д.м. – Катедра по акушерство и гинекология, МУ – Пловдив 
 Резюмета на научните трудове

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.11.2013 г. от 14.00ч. в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ - Варна

​​​ ​