Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

1. Ръководител катедра – Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.​м.​​​​​

2. Катедрен съвет – включва целия Академичен състав​ на катедрата,  взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.

3. Отговорник по качество – доц. Станислава Павлова Пенева, д.м.

4. Организатор на учебната дейност – г-жа Бистра Тодорова Христова

5. Административен асистент​ - ас. Славена Тодорова Илиева