Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2017/2018 год.

Такси за кандидатстване: 

  • Такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи за специалностите без приемен изпит ("Здравен менидж­мънт", "Фармацевтичен мениджмънт", "Обществено здравеопаз­ване", "Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" и "Опазване и контрол на общественото здраве") – по 40 лв. за всяка избрана специалност.
  • Такса за подаване на документи онлайн – 5 лв. (заплаща се еднократно, заедно /в едно платежно нареждане/ с таксата за приемните изпити и/или таксата за участие и класиране по документи за специалностите без приемен изпит).

ВАЖНО!!! Таксата не се заплаща от кандидат-студентите, които подават документи на място в МУ-Варна или филиалите, тъй като те закупуват кандидатстудентски комплект документи на същата стойност. 

Основаниe за плащане: 

Такса за участие и класиране по документи.   

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. 

ВАЖНО!!! От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи се освобождават кръглите сираци и инвалидите със 70% и над 70% инвалидност. Полусираците, кои­то не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите. Освобождаването от такса за посочените категории кандидат-студенти не важи за таксата за подаване на документи онлайн - 5лв.

Внесени такси за участие в изпит и/или за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи не се възстановяват.     

Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:    

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:  

Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,   
BIC: STSABGSF  
IBAN: BG24STSA93003100040700 

2. ePAY.bg – кандидат-студентите, които подават документи онлайн, могат да заплатят таксите и чрез ePAY.bg. За повече информация следвайте инструкциите в системата за регистрация. 

------------------------------------------------------------------

Такси за обучение:

Вижте таксите за обучение за учебната 2017/2018 тук.