Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2018/2019 год.

Такси за кандидатстване: 

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте през 2018 година да бъде обявен размерът на таксите за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2018/2019 година. 
------------------------------------------------------------------

Такси за обучение:
Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте в края на месец май 2018 година да бъде обявен размерът на таксите за обучение в МУ-Варна за учебната 2018/2019 година.


Вижте таксите за обучение за учебната 2017/2018 тук.