Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Нормативни документи и Формуляри

​ Формуляри 


    Нормативни документи

НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването​

НАРЕДБА № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

НАРЕДБА № 15 от 2.07.2008 г. за придобиване на специалност "обща медицина" от общопрактикуващите лекари


За ба​зите за обучение​