Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

УС Рехабилитатор

 

Ръководител УС:

Доц. Николай Светославов Недев, д.оз​.

тел: +359 52 677 261​​


Академичен състав:​

Доц. Силвия Иванова Филкова, доктор - курсов ръководител
Гл.ас. Елена Крайчева Иванова, доктор - административен асистент, курсов ръководител 
Гл. ас. Донка Панайотова Николова, доктор​ - курсов ръководител 
Ас. Йордан Георгиев Георгиев 
Ас. Моника Стоянова Попова
Ас. Валерия Ивова Стамова


СПЕЦИАЛНОСТ "РЕХАБИЛИТАТОР"

Специалност  "РЕХАБИЛИТАТОР" към Медицински колеж гр. Варна е разкрита през 2005 година. Тя подготвя медицински специалисти с многопрофилна квалификация,  които се реализират  в  клинични и предклични заведения, санаториуми, медицински и спа центрове, фитнес центрове и други. От разкриването на специалността в гр. Варна до днес са се дипломирани над 120 рехабилитатора.  Клиничното обучение се провежда в съвременни учебни бази получили акредитация. Учебните програми непрекъснато се обновяват и актуализират, както и методите на преподаване, като се съобразяват със съвременните европейски изисквания  и с развитието на медицината.  Дипломираните рехабилитатори могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравни грижи", „Кинезитерапия" и „Ерготерапия".  След проведената през 2009  г. програмна акредитация  специалността "Рехабилитатор"  в Медицинския колеж – Варна  получи оценка „много добра"  и срок на акредитацията за 6 години.