Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Сливен

Филиалът на Медицински университет - Варна в гр. Сливен е разкрит с решение на Народното събрание от 30 януари 2013 г. и осъществява обучение по специа​​лностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка", редовна форма на обучение. Образователно-квалификационната степен е „бакалавър", а срокът на обучение е 4 години, като последната е преддипломен стаж.
 
Филиалът използва изцяло ресурсите на Университета, като голяма част от лекционния курс е електронно базиран. Студентите имат възможността да слушат лекциите на своите преподаватели по едно и също време със своите състуденти от Университета във Варна, благодарение на онлайн видео-конферентна връзка.
 
От Зимния семестър на учебната 2015-2016 г. обучението се провежда в изцяло обновената, самостоятелна и модерно обзаведена сграда на Филиала в гр. Сливен, ул. Ген. Столетов №30. Студентите и преподавателите разполагат с шест лекционни зали с видео-конферентна връзка, учебно-практически кабинети, библиотека с осигурен достъп до издания в класически и дигитален формат, компютърни зали, условия за спорт.
 
Обучението в клинични условия се провежда в базите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" , МБАЛ „Хаджи Димитър" , както и в други специфични структури в гр. Сливен, като са осигурени възможности за посещение и провеждане на занятия в Университетските бази в гр. Варна.
 
Студентите на Филиала имат възможност за настаняване в общежитие в град Сливен.

Информация за студенти   

                    

                    

                                                                   


                              
       
      Директор на филиал Сливен

                                   
      Проф. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н.
      Тел.: +359 52 978 524
      Е-поща: ivan.dimitrov@mu-varna.bg
                                    


 

    
      Заместник - директор
      Телефон: +359 887 799 008
      Е-mail: ivan.aleksandrov@mu-varna.bg