Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Катедри към Филиал Сливен

Катедра по здравни грижи


 

Ръководител катедра по здравни грижи:
Иван Димитров


   Пепа Джеджева Гл.ас. Пепа Митева Джеджева, доктор - адм. асистент, курсов ръководител

Е-mail: pepa.djedjeva@mu-varna.bg

 

 

 

 

Мариана Желязкова  Гл.ас. Мариана Вескова Желязкова, доктор - курсов ръководител

 Е-mail: mariana.jelqzkova@mu-varna.bg

 

 


 

Гл.ас. Пепа Миткова Димитрова - Чиликова, д.оз. - курсов ръководител
Е-mail: p.chilikova@mu-varna.bg


 

              

 

 

Ас. Виолета Миткова Алексиева, доктор - курсов ръководител

Е-mail: violeta.aleksieva@mu-varna.bg


 

 


 

Ас. Мария Дакова Цочева - курсов ръководител

Е-mail: mariya.tsocheva@mu-varna.bg

 

 

 

 

Ас. Живка Георгиева Маргосян - курсов ръководител


 
Ас. д-р  Пламен Димитров Димитро, д.м.

E-mail: plamen.dimitrov@mu-varna.bg; dr_pdimitrov@ymail.com