Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

От 2015 г. Медицински университет – Варна ежегодно организира редица инициативи и събития, посветени на 20 май, Европейски ден на морето.
 
На 20 май 2008 г. ръководителите на Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент подписват съвместна декларация за ежегодно честване на „Европейски ден на морето". С това се изтъква важната роля, която играят океаните и моретата в ежедневието не само на крайбрежните общности, но и на всички граждани на ЕС.