Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Важна информация

Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина 5

Във връзка с приключването на курс за придобиване на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина на курсистите от курс Асистент на лекар по дентална медицина 2 (Заповед № 14/19.09.2022  година на Директора на ЦПО) са определени следните дати за Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната професия:

 

Дата изпит част по теория – писмен: на 25.08.2023 година. Начало 08.30ч

Дата изпит част по практика: на 25.08. 2023 година. Начало 13.30ч

Място за провеждане на изпита по теория: Лекционна зала №103, Факултет по дентална медицина - Медицински университет - Варна

Място за провеждане на изпита по практика: Факултет по дентална медицина – Симулационна зала 211 МУ-Варна

Срок за оповестяване на резултата от изпита по теория: 31.08.2023 година до 12.30 часа.

Срок за оповестяване на резултата от изпита по практика: 30.08.2023 година до 16.00  часа.

Резултатите ще бъдат изнесени на информационното табло на кабинет №217 в сградата на Медицински колеж – Варна

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина, гр. Велико Търново

Във връзка с приключването на курс за придобиване на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина на курсистите от курс Асистент на лекар по дентална медицина 2 (Заповед№ 15/19.09.2022 на Директора на ЦПО) са определени следните дати за Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната професия:

По част теория – писмен: на 25.08. 2023 година – 08.30 часа

По част практика: на 28.08. 2023 година – 10.00 часа.

 

Място за провеждане на изпита по теория: Лекционна зала №311, Филиал Велико Търново, Медицински университет

Място за провеждане на изпита по практика: Дентален център 1 гр. Велико Търново

Срок за оповестяване на резултата от изпита по теория на 31.08.2023 година до 12.30 часа

Срок за оповестяване на резултата от изпита по практика 31.08.2023 година до 12.30 часа

Резултатите ще бъдат изнесени на информационното табло на кабинет №217 в сградата на Медицински колеж – Варна и Филиал Велико Търново, Медицински университет

​