Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Важна информация

Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина 2

Във връзка с приключването на курс за придобиване на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина на курсистите от курс Асистент на лекар по дентална медицина 2 (Заповед № 14/02.03.2021 година на Директора на ЦПО) са определени следните дати за Държавен изпит з придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната професия:

 

Дата изпит част по теория – писмен: на 24.03.2021 година. Начало 10.00ч

Дата изпит част по практика: на 27.03. 2021 година. Начало 10.00ч

Място за провеждане на изпита по теория: Лекционна зала №104, Факултет по дентална медицина - Медицински университет - Варна

Място за провеждане на изпита по практика: Факултет по дентална медицина – Симулационна зала 211 МУ-Варна

Срок за оповестяване на резултата от изпита по теория: 25.03.2021 година от 13.30 часа.

Срок за оповестяване на резултата от изпита по практика: 27.03.2021 година до 16.00  часа.

Резултатите ще бъдат изнесени на информационното табло на кабинет №111 в сградата на Медицински колеж – Варна

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина, гр. Велико Търново

Във връзка с приключването на курс за придобиване на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина на курсистите от курс Асистент на лекар по дентална медицина 1 (Заповед № 8/08.02.2021 година на Директора на ЦПО) са определени следните дати за Държавен изпит з придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната професия:

По част теория – писмен: на 24.02. 2021 година – 13.30 часа

По част практика: на 26.02. 2021 година – 10.00 часа.

 

Място за провеждане на изпита по теория: Лекционна зала №315, Филиал Велико Търново, Медицински университет

Място за провеждане на изпита по практика: Дентален център Новадент гр. Велико Търново

Срок за оповестяване на резултата от изпита по теория на 24.02.2021г.

Срок за оповестяване на резултата от изпита по практика 25.02.2021г.

Резултатите ще бъдат изнесени на информационното табло на кабинет №111 в сградата на Медицински колеж – Варна и Филиал Велико Търново, Медицински университет

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина 1

Във връзка с приключването на курс за придобиване на професионална квалификация по професия Асистент на лекар по дентална медицина на курсистите от курс Асистент на лекар по дентална медицина 1 (Заповед № 60/21.10.2020 година на Директора на ЦПО) са определени следните дати за Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната професия:

 

Дата изпит част по теория – писмен: на 16.11. 2020 година. Начало 10.00ч

Дата изпит част по практика: на 18.11. 2020 година. Начало 10.00ч

Място за провеждане на изпита по теория: Лекционна зала №104, Факултет по дентална медицина - Медицински университет - Варна

Място за провеждане на изпита по практика: Факултет по дентална медицина – Симулационна зала 211 МУ-Варна

Срок за оповестяване на резултата от изпита по теория до 00.00ч.18.11.2020 година.

Срок за оповестяване на резултата от изпита по практика 00.00ч. на 18.11.2020 година

Резултатите ще бъдат изнесени на информационното табло на кабинет №111 в сградата на Медицински колеж – Варна