Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Катедра по медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването