Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Когато цифрите и фактите говорят

Добре дошли в Медицински университет – Варна: един от най-динамично развиващите се и високотехнологични университети в България!

МУ-Варна предлага безкомпромисно качество в обучението - той е първият и единствен университет в страната, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството.

Дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави.

През 2014 година МУ-Варна получава институционална акредитация с оценка 9,27 т. (от възможни 10) и институционалният капацитет е увеличен от 2800 на 4800 студенти и докторанти.

За академичната 2018/2019 година тук се обучават над 5500 студенти. МУ-Варна е предпочитаният университет за над 1000 чуждестранни студенти от над 40 държави от целия свят, като три пъти е нараснал броят на чуждестранните студенти в сравнение с 2012 година. Университетът е предпочитано място за младежи от Европейския съюз, САЩ, Норвегия и др. Повече от половината от тях са немски граждани.

МУ-Варна поддържа партньорски отношения с повече от 80 международни партньори от 5 континента.

Класическите модели на преподаване тук умело се съчетават с най-модерните технологии на обучение  - 3D  обучение по анатомия, виртуална микроскопия, Blackboard система за допълващо електронно обучение, Turning Point технология за текущо интерактивно оценяване, симулационно обучение.

Университетът предлага на своите студенти модерна среда с неограничени възможности да развиват себе си - високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика, библиотека с електронни читални и осигурен достъп до най-добрите световни информационни бази-данни, модерна спортна база и професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, зала за репетиции на университетската рок-група, театралната трупа и трупата по народни танци…

От годината на създаването си (1961) до днес над 50 000 са възпитаниците на университета, които живеят и работят в над 40 държави по света.