Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

​​​​​​​​


ДОБРЕ ДОШЛИ 
В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ 
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ 
НА МУ-ВАРНА!


За да се регистрирате успешно, прочетете внимателно инструкциите на тази страница

Какви са стъпките при подаване на документите?

Документи за участие в предварителните изпити за учебната 2024/2025 година се подават единствено онлайн.

ВАЖНО! МУ-Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.
За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър.

Системата за онлайн прием ще бъде отворена за регистрация в периода от 08.04.2024 г. до полунощ на 17.04.2024 г.​

 За да подадете успешно документи за участие в предварителните изпити по биология и химия е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите, следвайки инструкциите за плащане, дадени по-долу на тази страница, чрез:

онлайн превод с ePAY.bg – извършва се директно чрез системата за онлайн прием;
системата на Easy Pay – чрез системата за онлайн прием се генерира уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay;
банков превод по сметката на МУ-Варна.

ТАКСИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

90 лв за един изпит и по 60 лв за всеки следващ изпит

(Пример: ако кандидатът има желание да се яви на един предварителен изпит заплаща сумата от 90 лв, на два предварителни изпита – 150 лв, на три предварителни изпита – 210 лв).​

От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на удостоверение за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници.

   Внесени такси за участие в изпит и/или за кандидатстване в специалности без изпит не се възстановяват.    

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА и в случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте ги или ги снимайте и ги пригответе за прикачване в системата, като например: документ за промяна на имената, решение на ТЕЛК, удостоверение за раждане, смъртен/смъртни акт/ове на родител/и, удостоверение за наследници и др. Вижте подробна информация за документите тук.

Не се изисква прикачването на сканиран/сниман документ за самоличност (лична карта). Ваше задължение е да проверите неговата валидност.

   ВАЖНО! Единствено кандидатите, които нямат българско гражданство, но имат право да кандидатстват по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2024/2025 година (вижте повече информация тук) прикачват сканиран/сниман оригинал на документ за самоличност.

При подаването на документи за участие в предварителните изпити не се изисква прикачването на диплома за средно образование или служебна бележка с оценките от средното училище, в което учи кандидат-студентът.​​

РЕГИСТРАЦИЯ (тази стъпка е единствено за кандидати, които не са се регистрирали до момента в системата на МУ-Варна) – от линкът за вход в системата за онлайн прием, който ще намерите в края на страницата, изберете една от двете опции: „Регистрация за българи" или „Регистрация за чужденци".


Ако притежавате ЕГН: изберете „Регистрация за българи“, въведете валиден и-мейл (на който ще получавате различни съобщения във връзка с подадените документи), избрана от Вас парола, потвърждение на паролата, ЕГН и попълнете „CAPTCHA код за сигурност" (цифрите от картинката), след което натиснете бутона „Регистрация“:


Ако не притежавате ЕГН, но имате право да кандидатствате по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2024/2025 година (вижте повече информация тук), натиснете бутона „Регистрация за чужденци“. Попълнете всички данни и натиснете бутона „Регистрация“.

След натискане на бутона „Регистрация“, на посочената от Вас електронна поща, ще получите и-мейл от адрес: kskinfo@mu-varna.bg със заглавие „Нова регистрация в МУ-Варна“ (не забравяйте, освен в папката „Входяща поща“, да проверите и в папката „Спам“). В текста на писмото ще видите линк за активиране на Вашата регистрация, който трябва да натиснете. Линкът е валиден в рамките на 24 часа от получаването му и ще Ви отведе към началния екран за вход в системата за онлайн прием.

   ВАЖНО! Не отговаряйте на получените писма от kskinfo@mu-varna.bg. Изпратените до Вас писма са автоматични, а Вашите отговори няма да бъдат доставени. При нужда от съдействие и в случай, че не получавате и-мейли на Вашата електронна поща, свържете се с нас на и-мейл: ksk@mu-varna.bg

ВХОД В СИСТЕМАТА за онлайн прием (за кандидати, които вече имат направена регистрация) – въведете Вашите и-мейл и парола, попълнете „CAPTCHA код за сигурност" (цифрите от картинката) и натиснете бутона „Вход“ (линк за вход в системата за онлайн прием ще намерите в края на страницата):  

 

В случай на забравена парола, можете да отправите заявка за нова парола натискайки бутона „Забравена парола“, намиращ се на входа на системата за онлайн прием, след което ще получите и-мейл с указания за нейната промяна.​

СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ:​ на екрана на Вашето устройство ще видите формуляр за участие в предварителните изпити, който се попълва директно в регистрационната форма. Въведете Вашите имена единствено на кирилица и не поставяйте излишни интервали в началото и края на имената Ви. В случай, че по документ за самоличност имате две собствени имена или две фамилни имена трябва да ги изпишете по следния начин: „Анна-Мария“; „Иванова-Тодорова“. Ако по документ за самоличност нямате презиме, оставете полето „Презиме“ празно. Важно е да попълните актуални телефонен номер и алтернативен телефонен номер (на Ваш роднина или близък), данни от документ за самоличност (лична карта), постоянен адрес и пощенски код на населеното място (по лична карта). Отбележете гражданството, което притежавате. Всички полета във формуляра са задължителни за попълване. Отговорността за невярно попълнени данни носите единствено и само Вие.​

В раздел „Ще се явя на изпита по:" отбележете на кой/кои предварителен/предварителни изпит/изпити желаете да се явите. Кандидат-студентите, които ще полагат предварителен изпит по биология на 27.04.2024 г., задължително отбелязват в кой град избират да се явят – Варна, Сливен, Шумен или Велико Търново.

 

ВАЖНО! Оценките от предварителните изпити по биология и химия, които ще се проведат на 20.04.2024 г. важат само за кандидатстващите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар“. Оценката от предварителния изпит по биология - тест, който ще се проведе на 27.04.2024 г. важи само за кандидатстващите за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Кинезитерапия“ (ОКС „бакалавър“), „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“ и „Медицински козметик“ и направление „Военна медицинска сестра“.​

В раздел „Особен случай отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете (в раздел „Сканирани документи) съответните документи, доказващи особения случай. Вижте информация за документите тук.


Ако сте избрали плащане на таксите по банков път и сте посетили банков клон (или офис на Easy pay без да сте генерирали уникален цифров код), прикачете в системата документа, който сте получили (в раздел „Сканирани документи", натискайки бутона „Добави документ“). Ако сте избрали да заплатите таксите чрез онлайн банкиране, направете скрийншот (моментна снимка на екрана на Вашето устройство) на извършения превод и го прикачете в раздел „Сканирани документи", натискайки бутона „Добави документ“.   


Банкова сметка на МУ-Варна:
Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

​​   Основание за плащане: Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия).
   Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

   След прикачване на документа, запознайте се с текста на декларациите за предоставяне и обработване на лични данни и поставете отметките за тях. Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона Запис“. Натиснете бутона „Изход“ за да излезете от системата. Не натискайте бутона „Плащане на такси“, тъй като вече сте превели необходимите такси.

Ако сте избрали плащане на таксите чрез онлайн превод с ePay.bg или системата на Easy pay – след попълването на Вашите данни в регистрационната форма, запознайте се с текста на декларациите за предоставяне и обработване на лични данни и поставете отметките за тях, след което натиснете бутона „Запис“. На екрана на Вашето устройство ще видите нов бутон „Плащане на такси“.


   След натискането на бутона „Плащане на такси“ е необходимо да изберете вида на плащането – онлайн превод чрез ePay.bg (бутон „През интернет“) или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay (бутон „В брой на каса“). Следвайте инструкциите и извършете плащането. Вашите документи за участие в предварителните изпити ще бъдат одобрени след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (сумите се получават в рамките на няколко минути). При използването на тези две опции за заплащане на такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод. Информацията за плащането се потвърждава автоматично и се визуализира в профила Ви.

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ГЕНЕРИРАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ

   Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи (в часовия интервал от 08:30 до 12:30 ч. и от 13.00 до 17:00 ч., в работните дни).

   Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и от съобщение, което ще получите на Вашия и-мейл адрес (важно е да знаете, че е възможно да получавате и други видове съобщения от МУ-Варна, за които ще бъдете уведомявани, както чрез и-мейл, така и в профила Ви – бутон „Съобщения“). Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени, в системата за онлайн прием ще имате нов бутон „Изпити и изпитни зали, в който ще може да видите Вашите заявени изпити:

 

 С това приключва Вашата успешна онлайн регистрация.

В деня преди всеки един от изпитите, при влизане в системата за онлайн прием и натискане на бутона „Изпити и изпитни зали“, ще видите в коя сграда и в коя зала трябва да се явите на изпит (част от възможните адреси на сгради са: в гр. Варна – ул. „Марин Дринов“ №55; бул. „Цар Освободител“ №84; бул. „Христо Смирненски“ №1; ул. „Брегалница“ №3; ул. „Евлоги Георгиев“ №24; в гр. Сливен – Филиал Сливен, ул. „Генерал Столетов“ №30; в гр. Велико Търново – Филиал  Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов“ №2; в гр. Шумен – Филиал Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63). От бутона „Печат на документ за явяване на изпит“ ще можете да свалите на Вашето устройство или директно да разпечатате документа/документите, който/които трябва да носите в деня на изпита/изпитите, заедно с валиден документ за самоличност и химикали със син цвят на мастилото.

 

ВАЖНО! Всички кандидат-студенти трябва да заемат местата си в съответната изпитна зала в часовия интервал между 8.00 и 8.30 ч.

В случай, че получите и-мейл и Вашият статус в системата за онлайн прием е „Документите Ви са отхвърлени“, ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да редактирате Вашия профил и подадените от Вас данни и документи, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. След като извършите необходимите корекции, натиснете бутона „Запис“ и излезте от профила си. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са правилно подадени, а Вие ще получите и-мейл и нов статус в системата за онлайн прием: „Документите Ви са одобрени“.

​След проверка на писмените работи и публикуване на оценките от изпитите, всеки кандидат-студент при влизане в профила си ще може да провери индивидуално своя резултат.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/ 677 059 или 052/ 677 060 (в часовия интервал от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа в работните дни).


МУ-Варна пожелава успех на 

всички кандидат-студенти!


Вход в системата за онлайн прием