Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“, 2016 -028

14 Април 2016

​​Предметът на публичната покана е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“

Документация
14 Април 2016
Публична покана
14 Април 2016
Протокол
6 Юли 2016
Договор №ДУ-132/04.08.2016 г.
5 Август 2016
Приложение към договор №ДУ-132/04.08.2016 г.
5 Август 2016